15 Pro

Ukončení prodeje NikiLu na portálu Fler

🍀PRODEJNÍ OBCHŮDEK NikiLu NA PORTÁLU FLER JSEM DEFINITIVNĚ UKONČILA.🍀 A to z důvodu velmi nekorektního jednání a hrubému porušení pravidel jedné ze členek Fler týmu – rozhodla jsem se nejprve omezit a následně i ukončit nabídku a prodej mého zboží na tomto portálu. Již je nebudu finančně ani jinak podporovat. K mému rozhodnutí přispělo i zavedení dalšího – takzv. správního poplatku (zavedeného od 15.11.2023), který je přičten k ceně každého prodaného výrobku. 11% provize, kterou si Fler automaticky ke každému výrobku přičítá samozřejmě zůstává nezměněna. Celé to považuji jako neadekvátní navýšení ceny koncovému zákazníkovi.